top of page

Hari Kedatangan

PERSIAPAN SURVIVALTenda – memasang tenda
Tungku selesai, langsung dilanjutkan dengan memasak nasi, lauk pauk. Langsung memasak ketika tungku jadi.


Boleh membeli makanan jadi pada jam-jam tertentu saja. Tergantung dari kebijaksakan yang bersangkutan utk membolehkan atau tidak.

1 tampilan0 komentar
bottom of page